Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

  1. Týmto udeľujem súhlas spoločnosti M.U.Z. servis, s.r.o., so sídlom Kukučínova 1336, 02401 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47409681, Zapísanej v Obchodnom registrií Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.64063/L (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje:

– meno a priezvisko

– názov spoločnosti

– e-mail

– telefónne číslo

– adresa bydliska/sídla spoločnosti

– cookies v prehliadači

 

  1. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, adresu/sídlo spoločnosti a cookies v prehliadači je nutné spracovať za účelom marketingu . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

 

  1. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na info@plasticpackaging.sk alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

 

  1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

-Poskytovateľ softvéru pre hromadnú elektronickú poštu MailChimp.com
-Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

  1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

– vziať súhlas kedykoľvek späť,

– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

– požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.