Poznáte rozdiely medzi LDPE a HDPE?

Najprv si povedzme, čo tvorí základ tohto plastu. Kto to tušil, tak áno, ide o polyetylén. Je to jeden z najrozšírenejších plastov na trhu a hlavne v potravinárstve, keďže umožňuje hospodárne balenie potravín a predĺženie ich životnosti, bezpečný prevoz chemikálií a pod. No, ale teraz hlavná téma. Rozdiel medzi polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)

Polyethylen s nízkou hustotou LDPE

Polyetylén s nízkou hustotou je bez zápachu a zdravotne nezávadný. Dlhodobo znesie vysokú teplotu a to do 80 °C a krátkodobo až do 95 °C. Najčastejšie je používaný k výrobe plastových fólií ktoré sú väčšinou priehľadné, alebo farebné, keďže je to dobre farbiteľný plast, a na dotyk mäkký. Ďalej sáčky, plastové tašky, plastové koše, niektoré druhy prepraviek, prípadne fľaše. Je mimoriadne odolný voči vode, alkoholom, roztokom solí, zásad a kyselín, acetónu. Avšak nevhodný pri použití pri chloroforme, toluéne. No všetko má nejaké limity 🙂

plastic packaging

Polyetylén s vysokou hustotou HDPE

Polyetylén s vysokou hustotou je tak isto bez zápachu, zdravotne a nezávadný a vhodný k priamemu styku s potravinami. Je schopný vydržať teploty v rozmedzí -50 °C do 110°C.Taktiež aj chemicky odolný. Čo je veľmi podstatné je netoxický a plne recyklovateľný. Fólie neprepúšťajú vodu, ani pachy, ale vplyvom UV žiarenia postupne degraduje. Je používaný napríklad pre výrobu varných sáčkov, viečok k PET fľaši, vodovodných potrubí, plynových rozvodov, palivové nádrže do áut, obalov na čistiace prostriedky, ďalej prepravky, palety, kanistre a mnoho iného.

Bežný smrteľník to na prvý a ani na druhý pohľad nerozozná pokiaľ sa v tom skutočne nevyzná. A pritom len maličkosť aká je rozdiel v hustote materiálu, môže úplne zmeniť charakterové vlastnosti plastu. Jeden mäkký jeden tvrdý. Každý má svoje nezastupiteľné využitie, pretože len vďaka tomu, že poznáme rôzne plasty a ich charakteristické vlastnosti, môžeme prispôsobiť výrobu obalov. Pred výrobou každej prepravky prebiehal najprv proces zvažovania použitého materiálu, aby sa zabezpečil čo najlepší výsledok do konkrétneho priemyslu. Či sú to prepravky na mäso, prepravky na zeleninu alebo klasické euro prepravky, každá je vyrobená z plastu, ktorý najlepšie spĺňa potreby daného segmentu.